Ledige stillinger / Vacant Positions

Pr. 15 april oplås alle stillinger i vores nye rekrutteringssystem. Se vores ledige stillinger.
Derudover har vi enkelte stillinger i vores gamle system. Vores gamle stillingsside nedlægges, når ansøgningsfristen på de aktive stillinger er udløbet.
/ As of April 15, 2013 all our vacancies are posted in our new system. See all vacancies at SDU.
For a short period of time you can still find vacancies on our old vacant positions website. This website will be closed down when the last vacancy expires.

   
Resumé

Lektorat i tysk
SDU - Sønderborg


Stillinger på SDU

Udvalgt efter fakultet

Udvalgt efter tjenestested

   

Lektorat i tysk

Stillingsbeskrivelse

Ved Instituttet for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab (uddannelsesstedet i Sønderborg) er der en stilling som lektor, subsidiært adjunkt i tysk ledig til besættelse pr. 1. juli 2004 eller snarest derefter.

Til varetagelse af forsknings- og undervisningsopgaver inden for tysk søges en medarbejder med dokumenteret kompetence inden for mindst ét af de følgende områder:

- Tysk som fremmedsprog
- Kontrastiv lingvistik
- Interkulturel fagsproglig/fremmedsproglig kommunikation
- Fagsproglig kommunikation, herunder gerne kommunikation i organisationer.

Undervisningsopgaver skal varetages dels ved Syddansk Universitet i Sønderborg og dels ved Universität Flensburg på de grænseoverskridende erhvervssproglige studier BA og cand.ling.merc. i sproglig og kulturel formidling samt kombinationsuddannelserne BA int. og cand.merc.int. Den foretrukne ansøger skal være indstillet på at medvirke i udviklingen af eksisterende og nye studier samt deltage meget aktivt i udviklingen af det grænseoverskridende samarbejde.

Ansøgere skal have opnået ph.d.-graden inden for sprogvidenskab eller have tilsvarende sprogvidenskabelig kvalifikation.

Såfremt ansøgeren ikke behersker dansk på ansættelsestidspunktet, forventes det, at ansøgeren lærer dansk i løbet af 2-3 år.

Endvidere forudsættes der undervisningserfaring på universitetsniveau.

Ansøgere bedes anføre, hvorvidt de søger stillingen som adjunkt eller som lektor.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos studieleder Maria Bonner på telefon 6550 1232 eller e-mail: mb@sitkom.sdu.dk.


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansøgninger vil blive bedømt af et sagkyndig bedømmelsesudvalg. Ansøgere vil blive underrettet om udvalgets bedømmelse af vedkommende selv.

Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale og/eller en prøveforelæsning.

Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation, se http://www.fm.dk/sideforloeb.asp?artikelID=1882 .

Ansøgere skal medsende et CV, dokumentation for tidligere undervisningserfaring samt en publikationsliste med angivelse af, hvilke videnskabelige værker arbejder der påberåbes. Der kan indsendes op til 10 af de mest relevante værker. Herudover skal vedlægges en fortegnelse over samtlige bilag, og hvert af bilagene skal være nummereret og mærket med ansøgerens navn. Bilagene skal være samlet sætvis.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgning mærket ”Stilling nr. 036618” og bilag inkl. relevante publikationer i tre eksemplarer skal være Syddansk Universitet, Det Humanistiske Fakultetssekretariat, Engstien 1, 6000 Kolding i hænde senest den 15. marts 2004 kl. 12.00.

Læs mere:
Overenskomsten


Ansøgningsfrist: 15. marts 2004 kl. 12:00
Tjenestested: Sønderborg


Ansøgning mærket Stilling nr. 036618 sendes til:

Det Humanistiske Fakultetssekretariat - Kolding
Syddansk Universitet
Engstien 1
6000 Kolding

   

Ansvarlig vedr. indholdet på disse sider: Personalekontoret