Ledige stillinger / Vacant Positions

Pr. 15 april oplås alle stillinger i vores nye rekrutteringssystem. Se vores ledige stillinger.
Derudover har vi enkelte stillinger i vores gamle system. Vores gamle stillingsside nedlægges, når ansøgningsfristen på de aktive stillinger er udløbet.
/ As of April 15, 2013 all our vacancies are posted in our new system. See all vacancies at SDU.
For a short period of time you can still find vacancies on our old vacant positions website. This website will be closed down when the last vacancy expires.

   
Resumé

Cand.scient.bibl. / bibliotekarer
SDU - Odense


Stillinger på SDU

Udvalgt efter fakultet

Udvalgt efter tjenestested

   

Cand.scient.bibl. / bibliotekarer

Stillingsbeskrivelse

Syddansk Universitetsbibliotek søger snarest 2 dynamiske og udadvendte medarbejdere til Referenceafdelingen på Campusvej i Odense.

Afdelingens hovedopgaver er publikumsbetjening, undervisning vejledning og indlån.

Til begge stillinger søger vi en uddannet bibliotekar DB/cand.scient.bibl. med gode samarbejds- og formidlingsevner samt interesse i at arbejde i en velfungerende afdeling med 15 personer, som arbejder sammen om at skabe positive rammer for brugerne, der primært er studerende og ansatte ved universitetet, men også kan være eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsmiljøet er uformelt med afslappet og humoristisk tone, men samtidig med fokus på kvalitet.

Syddansk Universitetsbibliotek på Campusvej i Odense er et af 9 betjeningssteder. Der er tæt samarbejde på tværs af betjeningsstederne om varetagelse af bibliotekets virksomhed, samarbejdet foregår bl.a. gennem deltagelse i faglige netværk og i møder.

Som person er du en dygtig formidler, har gode samarbejdsevner og en naturlig flair for kundebetjening. Du er en åben, selvstændig og nysgerrig natur, således at du er klar til at påtage dig opgaver inden for

- Biblioteksorientering/-undervisning
- Publikumsbetjening
- Indlånsarbejde
- Netværk mod studiemiljøerne på SDU, men evt. også uddannelser andre steder i regionen
- Formidlende aktiviteter for brugerne som fx temadage, foredrag, workshops, tiltag for udenlandske studerende mv.
- Projektarbejder i SDUB eller med andre biblioteker/undervisningsinstitutioner

samt i det hele taget har lyst til at tage aktivt del i hele bibliotekets virksomhed. Du skal være fortrolig med IT samt have godt kendskab til engelsk.

Den faglige profil på stillingerne dækker henholdsvis primært Humaniora og Naturvidenskab/medicin.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formidlings- og kommunikationschef Thomas Kaarsted på 65 50 26 23.

Samtaler forventes afholdt i uge 34.


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Efter gældende overenskomst og forhandling efter principperne i Ny Løn. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Da biblioteket har åbent om lørdagen i forårs- og efterårssemesteret, deltager du i lørdagsvagter, ligesom du kan forvente at have enkelte vagter på hverdage til kl. 19.00.

Ansøgning, bilagt CV samt relevante eksamenspapirer og udtalelser.

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentlig tilgængeligt bibliotek, der fungerer som videncenter for studerende og ansatte ved Syddansk Universitet samt for borgere i den syddanske region. Biblioteket har 120 medarbejdere samt bogsamlinger på 1,5 mio. bind, fordelt på campusbiblioteker i Esbjerg, Kolding, Odense, Slagelse og Sønderborg; hertil kommer omfattende samlinger af elektroniske tidsskrifter og bøger.Ansøgningsfrist: 3. august 2009 kl. 12:00
Tjenestested: Odense


Ansøgning mærket Stilling nr. 09801 sendes til:

Personalekontoret
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

eller pr. e-mail: pers@sdu.dk

   

Ansvarlig vedr. indholdet på disse sider: Personalekontoret