Ledige stillinger / Vacant Positions

Pr. 15 april oplås alle stillinger i vores nye rekrutteringssystem. Se vores ledige stillinger.
Derudover har vi enkelte stillinger i vores gamle system. Vores gamle stillingsside nedlægges, når ansøgningsfristen på de aktive stillinger er udløbet.
/ As of April 15, 2013 all our vacancies are posted in our new system. See all vacancies at SDU.
For a short period of time you can still find vacancies on our old vacant positions website. This website will be closed down when the last vacancy expires.

   
Resumé

Økonomimedarbejder (kontorfuldmægtig) til HR-udvikling
SDU - Odense


Stillinger på SDU

Udvalgt efter fakultet

Udvalgt efter tjenestested

   

Økonomimedarbejder (kontorfuldmægtig) til HR-udvikling

Stillingsbeskrivelse

HR-service ved Syddansk Universitet søger en Økonomimedarbejder (kontorfuldmægtig) med primær funktion i HR-udvikling og tjenestested i Odense til tiltrædelse snarest muligt.

HR-udvikling betjener hele Syddansk Universitet og varetager følgende opgaver:

• Kompetenceudvikling gennem udbud af interne kurser, facilitering af netværk og administration af tilskudsordninger
• Fremme af kommunikation, samarbejde, ligestilling samt karriere- og talentudvikling gennem programmer og udbud af konsulentydelser
• Arbejde for at universitetet giver nye medarbejdere en god start
• Universitetspædagogiske kurser og udviklingsaktiviteter
• Udbud af personalegoder

Der er mange økonomisk-administrative opgaver i HR-udvikling, og styr på økonomien er afgørende for afdelingen:

• Vi har mange aktiviteter, hvor udgifterne skal dækkes gennem opkrævning af deltagerbetaling
• Vi modtager mange fakturaer, der skal konteres på de forskellige aktiviteter og finansieringskilder
• Vi administrerer puljer og eksterne bevillinger til kompetenceudvikling samt bevillinger fra regionaliseringsfonde
• Vi har behov for budgetlægning for de enkelte aktiviteter og månedlig økonomiopfølgning og vurdering af den økonomiske status for de forskellige aktiviteter

Du vil i begrænset omfang skulle varetage økonomiadministrative opgaver for øvrige enheder under HR-service.


Vi forventer at du:

• Er systematisk og god til at organisere samt har stor erfaring med Excel
• Har interesse for økonomi og kan bevare overblik i en afdeling med en kompliceret økonomisk struktur
• Kan gå i konstruktiv dialog med kolleger og samarbejdspartnere på alle niveauer og via dit overblik og overskud besidder evnen til at få dine ''kunder'' til at føle sig trygge ved den vejledning og rådgivning du giver ift. økonomien i deres projekter
• Er vant til at bruge økonomistyringssystemer og evner hurtigt at tilegne dig universitets økonomisystem ØSS, der er baseret på Oracle Applications

Vi kan tilbyde dig et job, hvor du får:

• Stor frihedsgrad ift. planlægningen af dit arbejde og en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen
• Dygtige og motiverede kollegaer som sparringspartnere samt gode udviklings- og uddannelsesmuligheder
• En travl arbejdsplads med et godt arbejdsklima og en uformel omgangstone en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på værdierne Engagement, Troværdighed, Respekt og Helhedssyn i alle sammenhænge

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Jakob Ejersbo, tlf. 6550 2923.


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/STAT (Ny Løn). Grundlønnen svarer årligt til
kr. 290.180,00. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgning mærket ”Stillingsnr. 12915” bilagt CV, relevante eksamensbeviser samt udtalelser, skal være Personalekontoret, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M eller e-mail: pers@sdu.dk i hænde senest fredag den 23. marts 2012 kl. 12.00.Ansøgningsfrist: 23. marts 2012 kl. 12:00
Tjenestested: Odense


Ansøgning mærket Stilling nr. 12915 sendes til:

Personalekontoret
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

eller pr. e-mail: pers@sdu.dk

   

Ansvarlig vedr. indholdet på disse sider: Personalekontoret