Ledige stillinger / Vacant Positions

Pr. 15 april oplås alle stillinger i vores nye rekrutteringssystem. Se vores ledige stillinger.
Derudover har vi enkelte stillinger i vores gamle system. Vores gamle stillingsside nedlægges, når ansøgningsfristen på de aktive stillinger er udløbet.
/ As of April 15, 2013 all our vacancies are posted in our new system. See all vacancies at SDU.
For a short period of time you can still find vacancies on our old vacant positions website. This website will be closed down when the last vacancy expires.

   
Resumé

Pædagogisk konsulent i universitetspædagogik
SDU - Odense


Stillinger på SDU

Udvalgt efter fakultet

Udvalgt efter tjenestested

   

Pædagogisk konsulent i universitetspædagogik

Stillingsbeskrivelse

SDU Universitetspædagogik søger konsulent til varetagelse af universitetspædagogiske opgaver inden for kompetence- og uddannelsesudvikling.

SDU Universitetspædagogik er nyoprettet i forbindelse med en reorganisering af det universitetspædagogiske arbejde ved SDU. Det er en tværfakultær enhed, der organisatorisk er forankret ved Institut for Kulturvidenskaber, Det Humanistiske Fakultet. Enheden er ansvarlig for SDU's tværfakultære universitetspædagogikum i samarbejde med HR-service. Se en beskrivelse af enhedens aktiviteter på http://www.sdu.dk/cup

Herudover varetager enheden især kompetenceudvikling inden for pædagogik og e-læring og leverer konsulentbistand til fakulteterne i forbindelse med undervisnings- og uddannelsesudvikling samt udvikling og anvendelse af e-læringsværktøjer.

Dine opgaver bliver i samarbejde med enhedens øvrige medarbejdere at:

• videreudvikle og gennemføre universitetspædagogikum for SDUs adjunkter og andre undervisere på dansk og/eller engelsk
• udvikle og afholde pædagogiske kurser for alle universitetets undervisergrupper
• deltage i relevante projekter, udvalg og nævn vedr. uddannelse og undervisning, vejledning og eksamen især i forhold til SDU's projekt De studerende i Centrum

Du forventes at have:

• en uddannelse på kandidat-, evt. ph.d.-niveau, suppleret med relevant efteruddannelse inden for pædagogik
• undervisningserfaring på universitetsniveau, gerne inden for det universitetspædagogiske eller fagdidaktiske felt
• bred viden om læreprocesser, pædagogik og didaktik samt stort engagement i universitetspædagogik og -didaktik
• gode engelskkundskaber

Det er desuden en fordel, hvis du har:

• uddannelse i og erfaring med projektledelse og procesfacilitering
• udviklings- og/eller forskningserfaring inden for det pædagogiske område.

Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen bedes rettet til kontorchef Birgitta Wallstedt på tlf. 60113056 eller e-mail bwallstedt@health.sdu.dk eller institutleder Anne Jensen på telefon 60113145 eller anne.jensen@sdu.dk.


Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Ansøgning mærket ”Stilling nr. 13600” skal være Personalekontoret, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M eller pr. e-mail: pers@sdu.dk i hænde senest den 28. januar 2013 kl. 12.00.


Til ansættelse den:  1. marts 2013
Ansøgningsfrist: 28. januar 2013 kl. 12:00
Tjenestested: Odense


Ansøgning mærket Stilling nr. 13600 sendes til:

Personalekontoret
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

eller pr. e-mail: pers@sdu.dk

   

Ansvarlig vedr. indholdet på disse sider: Personalekontoret